Yrkesskadeforsikring og hjemmekontor – hva er reglene?

 In Artikler

I disse tider er de fleste av oss med ikke-samfunnskritiske oppgaver enten anbefalt eller pålagt å jobbe hjemmefra. Et det da sånn at vi er dekket av yrkesskadeforsikringen om vi skader oss på hjemmekontoret? 

Yrkesskadeforsikring

Bakgrunnen for at det er lovpålagt å ha en yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte er at man skal være beskyttet for den risiko man har ved å være på jobb. Det avgrenses imidlertid mot det som like gjerne kunne ha oppstått på fritiden, og som er en del av «dagliglivets risiko».

Det er et krav at man skal være «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», og det er enighet om at arbeidsstedet ditt er der du til enhver tid utfører arbeidet.  Dette er særlig aktuelt for dem som har utstrakt reisevirksomhet og ikke har en fast kontorplass, men dette gjelder også for alle som har hjemmekontor av og til.

Her er det imidlertid i praksis svært vanskelige skjønnsmessige vurderinger som må foretas, hvor det kreves klare skiller på når man er på jobb og når man ikke kan anses å være på jobb hjemme. Det er således lettere å bli hørt med at du var «i arbeid» dersom du skader deg ved skrivebordet på ditt hjemmekontor, enn dersom du ligger i sofaen med pc på fanget. Og selv om man også er dekket under matpausen i kantinen på jobben, blir man nok ikke hørt med at man er dekket under yrkesskadedekningen dersom man skader seg mens man tar en matpause hjemme.

Har du skadet deg i en ulykke? Her får du en oversikt over hva du må huske å gjøre etterpå!

Hjemmekontor

Nå når plutselig de aller fleste av oss jobber hjemmefra samtidig som man kanskje passer barn og/eller «overvåker» hjemmeskole, blir grensene for når du faktisk jobber og når du ikke gjør det mer uklare enn noensinne. Da er det enda viktigere at man er bevisst på at det faktisk er skiller, og at man gir en detaljert beskrivelse til forsikringsselskapet og NAV på hvor, hvordan og hvorfor du skadet deg.

Erfaringsmessig er årsaken til mange uriktige avslag at den som har blitt skadet ikke tenker på å få frem alle detaljene rundt det som skjedde. Det fokuseres i stedet, naturlig nok, på skaden. Skadefølgen er imidlertid ikke relevant for avgjørelsen om det har skjedd en yrkesskade eller ikke. Man må få godkjent skaden som en yrkesskade før det blir vurdert om man har rett til erstatning.

Det er viktig å få frem alle detaljene rundt hva som skjedde så tidlig som mulig. Det kan bli vanskelig å bli hørt med dette etter at det allerede foreligger et avslag med en begrunnelse. Da kan man lett bli mistenkt for å tilpasse fakta for å få det godkjent.

Arbeidsulykke

Uansett hvor du jobber er det et krav til at det skal ha skjedd en «arbeidsulykke» for at det skal anses å være en yrkesskade,. Dette er definert som en «plutselig eller uventet ytre hendelse” som man har vært utsatt for i arbeidet. Videre kan en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig sammenlignet med det som er normalt i vedkommendes arbeid, godkjennes som en arbeidsulykke. Det er for eksempel ikke en yrkesskade dersom du får «musearm», men dersom du mister en pc på armen din og skader deg mens du har hjemmekontor, er dette en yrkesskade.

Kontakt advokat

Det er alltid å anbefale å ta kontakt med advokat som har spesialkompetanse på yrkesskader for å passe på at alle relevante detaljer kommer frem og at det faktisk foretas en konkret vurdering, og ikke blir et kategorisk avslag. Dersom du får godkjent skaden som en yrkesskade av yrkesskadeforsikringsselskapet har du rett til å få dekket dine utgifter av advokat av selskapet. Vi vil således sende faktura rett til dem.

Vi bistår deg gjerne i din yrkesskadeforsikringssak. Ta kontakt med oss på tlf 22 94 10 20, eller send oss en mail på post@advokatlippestad.no dersom du har noen spørsmål. 

 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search