BARN, FAMILIE OG ARV

BARN, FAMILIE OG ARV

I kontakt med barneværnet er det ofte fornuftig å la seg bistå av en advokat. Dersom barnevernet igangsetter sak om omsorgsovertakelse dekker også det offentlige kostnadene til advokat.

Dersom foreldre ikke blir enige om hvor barna skal bo etter en skilsmisse, eller hvordan samvær skal foregå, kan en advokat bistå med å finne gode løsninger og unngå forhøyet konfliktnivå.

I tillegg kan ektefeller og samboere ha god nytte av bistand fra advokat for å sette opp avtaler seg i mellom under samlivet. Det samme gjelder dersom samlivet tar slutt og man skal dele det man eier sammen.

Om du skal sette opp testamente eller utarbeide fremtidsfullmakt bør også dette kvalitetssikres av en advokat. Videre kan det ofte være hensiktsmessig å få bistand når man skal gjennomføre skifte og fordele arv.

Våre advokater har lang og solid erfaring med saker som omhandler barn, ekteskap, samboere og arv. Vi prosederer jevnlig slike saker for fylkesnemnder og domstoler.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Omsorgsovertakelser og akuttsaker etter barnevernloven
  • Behandling og prosedyre for Fylkesnemnda og domstolene
  • Barnefordeling- og samværssaker
  • Arveoppgjør, skifte og økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd
  • Testamente
  • Fremtidsfullmakt
  • Ektepakt
  • Samboeravtale

Relevant lesestoff

Trenger du bistand?

Start typing and press Enter to search