EIENDOM OG ENTREPRISE

EIENDOM OG ENTREPRISE

Våre advokater som jobber med eiendom og entreprise har utstrakt erfaring med prosjekter innen bygg- og anlegg, private og offentlige anskaffelser, og fast eiendom. Vi kan tilby støtte til prosjektorganisasjoner i alle faser av et prosjekt – det vil si fra planlegging, under anskaffelsesprosessen, under gjennomføring, i sluttoppgjør og med kontraktsoppfølging etter overtakelse.

Vi jobber målrettet for å redusere konfliktnivået i prosjekter, og ønsker derfor å bistå våre klienter fra start, slik at vi kan bistå lenge før ting låser seg.

Vi har erfaring med å bistå offentlige og private byggherrer, rådgivere, entreprenører og andre aktører i byggenæringen ikke bare med juridisk faglig kompetanse, men også med forståelse for bransjen og prosjektstyringen. Vi håndterer utenrettslige tvisteløsninger og prosederer saker i alle rettsinstanser.

Takket være en samlet ekspertise og samarbeid i team er vi i stand til å yte bistand til eiendomsinvestorer, gårdeiere og leietakere ved eiendomsoverdragelser, tomteerverv og reguleringssaker.

Vi kan hjelpe deg med – ENTREPRISE: 

 • Entreprisekontrakter NS 8406, 8405 OG 8407
 • Rådgiverkontrakter NS 8401, 8402 OG 8403
 • Samspillsentreprise
 • Offentlige og private anskaffelser
 • Kontraktsstrategier, herunder valg av entrepriseform
 • PRIME (prosjektintegrert mekling)
 • Prosjektsikring
 • Forbrukerentreprise
 • Håndverkertjenester
 • Kurs med variert innhold etter kundens behov og ønske

Vi kan hjelpe deg med – EIENDOM:

 • Salg – og kjøp av fast eiendom
 • Feil og mangler
 • Næringseiendom
 • Eierformer
 • Tinglysning
 • Plan- og bygningsrett

Relevant lesestoff

Trenger du bistand?

Start typing and press Enter to search