Har du skadet deg på jobb eller i en trafikkulykke?

 In Artikler, Nyheter

… da er det gratis å bruke advokat!

Det er mange som ikke vet at de kan få dekket utgifter til advokat dersom de har vært utsatt for en yrkesskade eller vært i bilulykke. Ofte er nettopp dette årsaken til at de oppsøker advokat først etter at det har blitt konflikt med forsikringsselskapet. I yrkesskadeforsikringssaker og bilansvarssaker vil imidlertid forsikringsselskapet dekke advokatutgifter på lik linje med andre utgifter man blir påført som følge av personskaden.

Dersom du har en sak mot et forsikringsselskap er det alltid å anbefale at du får saken din vurdert av en advokat før det utvikles en konflikt. I de tilfeller skaden fører til inntektstap er det vanlig å havne i en vanskelig økonomisk situasjon dersom man ikke får utbetaling fortløpende. Om en advokat bistår fra begynnelsen er det større sannsynlighet for at du får det du har rett på, til rett tid.

Advokat Cecilie Hvam-Jacobsen har lang erfaring med personskadesaker fra forsikringsselskapenes side. Ta kontakt på 970 77 570 eller send en e-post dersom du har behov for bistand. 

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search