VELFERD

VELFERD

I en velferdsstat kan innbyggerne forvente seg en rekke grunnleggende goder, samtidig som staten også har stor myndighet til å ta beslutninger. Med «velferd» mener vi alt som stat eller kommune kan foreta seg overfor enkeltpersoner, grupper av personer og virksomheter, som har virkning for deres hverdag, livssituasjon og rammebetingelser.

Svært mange velferdsmessige spørsmål har en rettslig side, og det kan derfor være behov for juridisk bistand. Ofte tildeles eller avslås goder fra stat og kommune med det som kan kalles «forvaltningsvedtak». Slike vedtak kan påklages, men det er ikke alltid like enkelt å vite hva det er viktig å få frem i slike prosesser for å få medhold. Vi kan bistå med å vektlegge det som kan vippe et nei til et ja. Noen ganger er det også nødvendig å ta saken videre i rettssystemet.

Vi kan hjelpe deg meg: 

  • avgjørelser fra NAV om ulike ytelser eller annen bistand
  • saker om autorisasjon for helsepersonell
  • spørsmål om rett til BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse)
  • saker om rett til tilpasset opplæring i skolen og evt. rett til IOP (Individuell OpplæringsPlan)
  • saker om pasientskadeerstatning (overfor NPE og Helseklage)
  • andre vedtak fra offentlige organer som man er uenig i
  • bistand til virksomheter opp mot forvaltningen, blant annet offentlige anskaffelser.
  • dersom dere trenger bistand i forbindelse med offentlig regulering – se «Eiendom og entreprise»

Relevant lesestoff

Trenger du bistand?

Start typing and press Enter to search