ARBEIDSLIV

ARBEIDSLIV

Vi hjelper både arbeidstakere, arbeidsgivere og organisasjoner/foreninger med alle spørsmål og problemstillinger innenfor arbeidsliv. Dette kan være alt fra arbeidsrettslige spørsmål til foreningsrett og god virksomhetsstyring.

Våre advokater har solid erfaring fra konfliktløsning både i og utenfor arbeidsforhold, og har alltid som formål å finne frem til de gode løsninger. Vi holder også jevnlig kurs og foredrag om arbeidslivstemaer.

Vi har jevnlige saker for domstolene, både i sivile saker og straffesaker. Våre advokater arbeider også med kollektiv arbeidsrett, og tar prosessoppdrag for Arbeidsretten så vel som de alminnelige domstoler.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Omstillingsprosesser og nedbemanning
 • Oppsigelse og avskjed
 • Arbeidskonflikter og konfliktløsning
 • Sluttavtaleforhandlinger
 • Virksomhetsoverdragelser
 • Diskriminering i arbeidslivet
 • Bistand i forbindelse med varsling, både for arbeidsgivere og organisasjoner/foreninger med tillitsvalgte og frivillige
  • Utarbeidelse av rutiner og prosedyrer for behandling av varsling
  • Bistand til å håndtere/behandle varslingssaker
  • Være varslingskanal og delta i varslingsutvalg
 • Personvernspørsmål (GDPR)
 • Arbeidsavtaler
 • Personaloppfølging
 • Arbeidsinnleie
 • Virksomhetsstyring (compliance)
 • Styrearbeid og foreningsrett
 • Økonomisk kriminalitet og straffeansvar, herunder saker om sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • Offentlig regulering av krav til anskaffelser
 • Krisehåndtering og myndighetskontakt
 • Kollektiv arbeids/tariffspørsmål

Relevant lesestoff

Trenger du bistand?

Start typing and press Enter to search