Ferie: Hvilke regler gjelder for ansatte over 60 år?

 In Artikler

Fra det året ansatte fyller 60 år, gjelder det egne regler for ferie og feriepenger. Dette inkluderer blant annet rett til mer ferie i tillegg til en noe høyere sats for feriepenger. Her får du en oversikt over de viktigste reglene.

«Senioruken» – mer ferie

Fra det året man fyller 60 år, har man krav på én ekstra ferieuke. Dette kalles ofte «senioruken».

Hvor mye ferie den ansatte får totalt avhenger av om den ansatte har krav på flere feriedager enn det som følger av ferieloven. Mange ansatte har krav på mer ferie enn minimumskravene, for eksempel på grunn av tariffavtaler eller arbeidsavtalen med arbeidsgiver.

Dersom den ansatte har krav på fem ukers ferie, vil den ekstra ferieuken bety at den ansatte totalt har krav på seks ukers ferie fra det året han/hun fyller 60 år.

For mer informasjon om antall feriedager, beregningen av disse og feriepenger, kan du lese mer.

Høyere sats for feriepenger

Normalt får en ansatt enten 10,2 eller 12 % feriepenger av det såkalte «feriepengegrunnlaget». Feriepengegrunnlaget er den lønnen, eventuelle lønnstillegg og som hovedregel bonus og lignende lønnsytelser som den ansatte fikk utbetalt i fjoråret.

Siden ferie i Norge er ulønnet, er hensikten med feriepengene å «erstatte» lønnstapet alle ansatte har når de tar ferie. Da man som «senior» får flere feriedager enn andre ansatte, betyr dette også at den ansatte må «spare opp» mer i feriepenger.

For de over 60 år er den forhøyede satsen på 2,3 %, som betyr at følgende satser gjelder:

  • Fem uker ferie + «senioruken» = 14,3 %
  • Fire uker og én dag + «senioruken» = 12,5 %

Den forhøyede satsen gjelder kun for den delen av feriepengegrunnlaget som ikke overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (kalt «G»). Her finner du grunnbeløpet i folketrygden.

Når kan de ekstra feriedagene tas ut?

Utgangspunktet er at det er den ansatte selv som bestemmer når ekstraferien skal tas i løpet av året, men annet kan være avtalt mellom den ansatte og arbeidsgiver. Den ansatte kan også selv bestemme om vedkommende ønsker å ta alle de ekstra feriedagene ut samlet, eller en eller flere feriedager om gangen.

Arbeidsgiver må imidlertid få minst to ukers varsel før avvikling av ekstraferien.

God ferie!

Vil du vite mer om feriepenger? 

Vi har lang erfaring med arbeidsrett og bistår både ansatte og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, inkludert spørsmål om ferie. Dersom du lurer på hvordan vi kan bistå deg eller din virksomhet, er det bare å ta kontakt på e-post eller tlf 22 94 10 20.

Denne artikkelen ble oppdatert 21. mai 2024

Recommended Posts

Start typing and press Enter to search

miste jobben