Ferie: Hvilke regler gjelder for ansatte over 60 år?

 In Artikler

Fra det året ansatte fyller 60 år, gjelder det egne regler for ferie og feriepenger. Dette inkluderer blant annet rett på mer ferie i tillegg til en noe høyere sats for feriepenger. Her får du oversikt over de viktigste reglene.

«Senioruken» – mer ferie

Fra det året man fyller 60 år, har man krav på én ekstra ferieuke. Dette kalles ofte for «senioruken».

Hvor mye ferie den ansatte får totalt avhenger av om den ansatte har krav på flere feriedager enn det som følger av ferieloven. Mange ansatte har krav på mer ferie enn minimumskravene, for eksempel på grunn av tariffavtalerettigheter eller arbeidsavtalen med arbeidsgiver.

Om den ansatte «kun» har krav på ferie etter ferieloven, vil dette si at utgangspunktet er at den ansatte har ferie fire uker og én dag. Fra det året den ansatte fyller 60 år, betyr dette at den ansatte har krav på fem uker og én dags ferie.

For mer informasjon om antall feriedager, beregningen av disse og feriepenger, kan du lese her.

Mange ansatte har imidlertid krav på fem ukers ferie – enten på grunn av bestemmelser i tariffavtaler eller gjennom avtale med arbeidsgiver. Dersom den ansatte har krav på fem ukers ferie, vil den ekstra ferieuken bety at den ansatte totalt har krav på seks ukers ferie fra det året han/hun fyller 60 år.

Uansett får den ansatte ikke flere dager fri enn det en normal arbeidsuke for den ansatte består av. Det betyr at dersom den ansatte jobber deltid og normalt har tre arbeidsdager i løpet av en uke, vil den ansatte i realiteten få tre ekstra feriedager da dette utgjør en vanlig arbeidsuke for vedkommende.

Høyere sats for feriepenger

Vanligvis får en ansatt enten 10,2 eller 12 % feriepenger av det såkalte «feriepengegrunnlaget». Feriepengegrunnlaget er den lønnen, eventuelle lønnstillegg og som hovedregel bonus og lignende lønnsytelser som den ansatte fikk utbetalt i fjoråret. Med andre ord opptjener den ansatte feriepenger i år som skal utbetales neste år.

Siden ferie i Norge er ulønnet, er hensikten med feriepengene å «erstatte» lønnstapet alle ansatte har når man tar ferie. Siden man som «senior» får flere feriedager enn andre ansatte, betyr dette også at den ansatte må «spare opp» mer i feriepenger.

Dette betyr at de ansatte som har krav på en ekstra ferieuke på grunn av sin alder, vil ha krav på en høyere feriepengesats. Den forhøyede satsen er 2,3 %, som betyr at følgende satser gjelder for de over 60 år:

  • Fem uker ferie + «senioruken» = 14,3 %
  • Fire uker og én dag + «senioruken» = 12,5 %

Denne forhøyede satsen på 12,5 % eller 14,3 % gjelder imidlertid kun for den delen av feriepengegrunnlaget som ikke overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (kalt «G»). Folketrygdens grunnbeløp er en sum som fastsettes av staten og som justeres hvert år.

1 G utgjør per 1. mai 2021 kr 106 399, som betyr at den forhøyede satsen kun gjelder opp til et feriepengegrunnlag på kr 638 394 frem til grunnbeløpet oppjusteres igjen.

For feriepengegrunnlaget som overstiger 6 G gjelder de vanlige satsene på 10,2 eller 12 %.

Når kan de ekstra feriedagene tas ut?

Utgangspunktet er at det er den ansatte selv som bestemmer når ekstraferien skal tas i løpet av året, men annet kan være avtalt mellom den ansatte og arbeidsgiver. Den ansatte kan også selv bestemme om vedkommende ønsker å alle de ekstra feriedagene ut samlet, eller en eller flere feriedager om gangen.

Den ansatte må imidlertid gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før avvikling av ekstraferien.

God ferie!

Vil du vite mer om feriepenger? Trykk her.

Vi har lang erfaring med arbeidsrett og bistår både ansatte og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, inkludert spørsmål om ferie. Dersom du lurer på hvordan vi kan bistå deg eller din virksomhet er det bare å ta kontakt på e-post eller tlf 22 94 10 20.

Denne artikkelen ble først publisert i 2019. Artikkelen er oppdatert i juni 2021. 

Anbefalte artikler

Start typing and press Enter to search