ERSTATNING

ERSTATNING

Vi bistår skadelidte og etterlatte i alle typer personskadesaker. Vi bidrar med å avklare hvorvidt skadelidte/etterlatte har krav på erstatning samt med rådgivning og prosedyre for at en skadelidt skal få den erstatningen han eller hun har krav på.

For de aller fleste er det viktig å kunne få en forhåndsvurdering av om saken de har er av en slik karakter at den er verdt å gå videre med rettslig, og i så fall på hvilken måte. Det er også nyttig å få en vurdering av om det finnes noen rettshjelpdekning som man kan benytte seg av.

Det er derfor vi tilbyr en times gratis konsultasjon i slike saker, hvor du sammen med våre advokater vurderer saken din og tar stilling til veien videre.

Vi kan hjelpe deg med: 

  • Trafikkskader
  • Skader og sykdommer pådratt på arbeidsplassen (yrkesskader / yrkessykdommer)
  • Skader som oppstått i forbindelse med behandling i helsevesenet (pasientskader)
  • Skader etter bruk av legemidler
  • Skader etter voldshandlinger (voldsoffererstatning) eller ærekrenkelser
  • Skader etter ulykke på reise eller fritid
  • Vi bistår også ved erstatningsoppgjør på bakgrunn av krenkelser i arbeidslivet. Dette kan være erstatning som følge av kontraktsbrudd og erstatning etter brudd på offentligrettslige rettighetslover som for eksempel opplæringsloven.

Relevant lesestoff

Trenger du bistand?

Start typing and press Enter to search