Elise StilloffAdvokat

Spesialkompetanse

  • Strafferett
  • Arbeidsrett
  • Barnerett
  • Psykisk helsevernsrett

Elise arbeider i hovedsak med: Strafferett (bistandsadvokat og forsvarer), arbeidsrett, barnelov- og barnevernssaker og saker etter lov om psykisk helsevern.

Hun har tidligere jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo fengsel og som dommerfullmektig.

Verv

– Fast bistandsadvokat ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
– Varamedlem i Statens Helsepersonellnemnd
– Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen

.

Start typing and press Enter to search