STRAFF

STRAFF

Dersom du er mistenkt for en straffbar handling har du normalt behov for advokatbistand. Det samme gjelder dersom du er utsatt for en straffbar handling, eller fornærmet i en straffesak som det også heter. I svært mange saker dekker det offentlige kostnadene til advokat i disse sakene. Mistenkte får oppnevnt en forsvarer og fornærmede får oppnevnt en bistandsadvokat. Man velger selv hvilken advokat man ønsker bistand av.

Flere av våre ansatte har lang erfaring med strafferett, både som forsvarere og som bistandsadvokater. Vi har vært oppnevnt som forsvarere i noen av de best omfattende straffesakene i norsk rettshistorie.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Forsvareroppdrag
  • Bistand til fornærmede i straffesaker
  • Voldsoffererstatning

Relevant lesestoff

Trenger du bistand?

Start typing and press Enter to search