Maria Theresia ThierAdvokat

Spesialkompetanse

  • Strafferett
  • Barnerett
  • Utlendingsrett

Thier arbeider i hovedsak med strafferett (bistandsadvokat og forsvarer), barnelov- og barnevernssaker, utlendingsrett og andre saker som faller inn under rettshjelpsordningen.

Thier har bakgrunn fra utlendingsavsnittet i politiet og har siden 2005 arbeidet med utlendingsrett. Hun har også omfattende rådgivning og prosedyreerfaring i straffesaker og saker etter barne- og barnevernlov.

Start typing and press Enter to search

Olav Skolseg Ree