Kanwal SulemanAdvokat

Kanwal Suleman er spesialisert innen arbeidsrett og familierett. Hun fikk master i rettsvitenskap i 2007 og har siden jobbet som advokat. De siste 5 årene har hun hatt rollen som forhandlingsleder og da både ledet og deltatt i sentrale tarifforhandlinger, opprettet og fortolket tariffavtaler og deltatt  i ulike  forhandlings- og tvistemøter. 

Hun har gjennom å vært organisasjonsadvokat i over 14 år, opparbeidet seg lang erfaring med kollektiv og individuell arbeidsrett, de ulike tariffavtalene og Hovedavtalen i både kommunal- og privatsektor (NHO). I tillegg til sin lange erfaring med kollektiv arbeidsrett så omfatter hennes bakgrunn saker om omorganiseringer og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, ansettelse, midlertidig ansettelse/ innleie, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, varslingssaker, permittering, arbeidstid, personvern mv. 

Fra 1. oktober vil Kanwal forsette å praktisere som advokat hos oss med sin kultur- og språkkompetanse kombinert med hennes brede fagfelt innenfor bl.a. : 

  • Arbeidsrett 
  • Familie- og arv, spesielt barnefordeling
  • Organisasjonsrett
  • Kontraktsrett
  • Fast eiendom
  • Prosedyre og forhandlinger 

 

Kanwal er sertifisert forhandlingstekniker samt kurstutvikler i flere ulike jurdiske fagområder men hovedvekt på tariff- og arbeidsrettslige temaer. Hun vil sammen med sine kollegaer tilby praktiske kurs i ulike juridiske fagområder.

Start typing and press Enter to search