Kanwal SulemanAdvokat

Spesialkompetanse

  • Arbeidsrett
  • Barn, familie og arverett
  • Kontraktsrett
  • Eiendomsrett

Kanwal fikk master i rettsvitenskap i 2007 og har siden jobbet som advokat, hvorav 14 år som organisasjonsadvokat med kollektiv og individuell arbeidsrett i både kommunal og privatsektor. Hennes bakgrunn innen arbeidsrett omfatter saker om omorganiseringer og nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser, ansettelse, midlertidig ansettelse/ innleie, personalkonflikter, oppsigelse/avskjed, varslersaker, permittering, arbeidstid.

De siste 5 årene har hun hatt rollen som forhandlingsleder og da både ledet og deltatt i sentrale tarifforhandlinger, opprettet og fortolket tariffavtaler. Som sertifisert forhandlingsteknikker  har hun også bistått i konkrete tvistesaker knyttet til ulike former for arbeidsrettslige reaksjoner i arbeidsforhold, både etter arbeidsmiljøloven og i offentlige virksomheter.

Kanwal har også spesialkompetanse innen de familierettslige fagområdene, herunder barnefordeling/foreldretvist, barnerett, skifte/skilsmisse, arv/generasjonsskifte. Selv om Kanwal jobber innenfor de fleste av våre fagområder, har hun også god kompetanse innenfor kontraktsrett og eiendomsrett.

Start typing and press Enter to search